Please fill this field
Vera TAX Vera TAX
Vera TAX

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Nederland - Partij van de Arbeid (Nederland)

Geboortedatum : , Venlo

Home Vera TAX

Lid

TRAN
Commissie vervoer en toerisme
D-ZA
Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika

Plaatsvervanger

REGI
Commissie regionale ontwikkeling
FEMM
Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid
DSAS
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen

Laatste activiteiten

Uitspraak in verband met verbod op abortus in Polen

20-11-2020 P-006345/2020 Commissie
Schriftelijke vragen

ADVIES over de genderdimensie in het cohesiebeleid

11-11-2020 FEMM_AD(2020)655668 PE655.668v02-00 FEMM
Opinions - as shadow rapporteur
Lena DÜPONT

Contact

Bruxelles

Strasbourg