Please fill this field
Milan UHRÍK Milan UHRÍK
Milan UHRÍK

Niet-fractiegebonden leden

Slowakije - Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (Slowakije)

Home Milan UHRÍK

Lid

LIBE
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
D-TR
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

Plaatsvervanger

AFET
Commissie buitenlandse zaken
D-RU
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
D-US
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Laatste activiteiten

Gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) SK

23-10-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Hlasoval som proti prijatiu predmetnej správy, pretože odmietam taktizovanie s právami žien a dievčat v záujme skrytého presadzovania agendy LGBT. Dôsledná obhajoba práv žien a dievčat v duchu spravodlivej rovnosti a rovnakých príležitostí neznamená rodové experimentovanie a vnucovanie nežiaducej LGBT agendy lobistických skupín a im slúžiacich politikov.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd (A8-0200/2019 - Peter Jahr) SK

23-10-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ je možno pekná vízia, ale pre malé ekonomiky, akými je aj Slovenská republika predstavuje nevýhodný nástroj financovania. Vidina finančne výhodných dotácií láka na Slovensko mnoho zahraničných pestovateľov a chovateľov (napr. ošípaných a pod.). V tomto prípade sa stráca zmysel poľnohospodárskej politiky, pretože nenapĺňa jednotlivé požiadavky na potravinovú sebestačnosť dotyčného členského štátu. Hlasoval som proti predmetnému návrhu, pretože si myslím, že keby neboli členské štáty zaťažené zbytočnými finančnými príspevkami do rozpočtu EÚ, zvládli by financovať svoje poľnohospodárske a chovateľské politiky omnoho efektívnejšie.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid: financiering, beheer en monitoring (A8-0199/2019 - Ulrike Müller) SK

23-10-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Financovanie projektov v poľnohospodárstve na Slovensku z európskych peňazí sprevádzalo mnoho pochybných transakcií, finančných operácií či podozrení na podvody a korupčné správanie. Podľa medializovaných informácií sa napríklad dotovali betónové plochy fiktívne administratívne vedené ako úrodné polia a podobne. V takomto spôsobe financovania poľnohospodárskej a živočíšnej produkcie vidím stále veľké možnosti pochybných transakcií a možných podvodov, ktoré môžu okrádať slušných daňových poplatníkov o ich spoločné peniaze. Na základe uvedeného som hlasoval proti prijatiu tejto správy.

Contact

Bruxelles

Strasbourg