Please fill this field
Milan UHRÍK Milan UHRÍK
Milan UHRÍK

Niet-fractiegebonden leden

Slowakije - Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (Slowakije)

Home Milan UHRÍK

Lid

LIBE
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
D-TR
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

Plaatsvervanger

AFET
Commissie buitenlandse zaken
D-RU
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
D-US
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Laatste activiteiten

Situatie van de grondrechten in de Europese Unie - Jaarverslag voor de jaren 2018-2019 (A9-0226/2020 - Clare Daly) SK

26-11-2020
Schriftelijke stemverklaringen

V správe je okrem iného ako základné ľudské právo definované právo ženy podstúpiť potrat prakticky kedykoľvek a bez ohľadu na dôvody a pohnútky. Formulácia právneho štátu, ochrany nelegálnych migrantov, podpora LGBTI a politických mimovládnych organizácií sú pre mňa neprijateľné, a preto som hlasoval proti prijatiu tejto správy.

Escalerende spanningen in Varosha na de illegale acties van Turkije en de dringende noodzaak om de gesprekken te hervatten (B9-0355/2020) SK

26-11-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Hlasoval som za i keď sa domnievam, že návrh ID bol vhodnejší. Po zaradení pozmeňovacích návrhov spoločný návrh uznesenia predsa len dáva jasne najavo, že turecká expanzívna a konfrontačná politika v štýle Izraela na Blízkom východe, so zakladaním osád a s demografickými zásahmi do zloženia obyvateľstva, je pre Európu neprijateľná. V prípade tureckej neochoty ustúpiť zo svojich militantných pozícií by mali nasledovať razantné kroky uvedené v návrhu frakcie ID.

Afschaffing van douanerechten op bepaalde producten (A9-0217/2020 - Bernd Lange) SK

26-11-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Hlasoval som proti prijatiu predmetnej správy, pretože ju vnímam ako krok k vytvoreniu colnej únie medzi EÚ a USA, čo z môjho pohľadu predstavuje veľmi spornú záležitosť. Koniec koncov homáre, stolové sklo a zapaľovače, a zníženie ich colných sadzieb, nie sú kľúčové pre zlepšenie života obyvateľov v EÚ.

Contact

Bruxelles

Strasbourg