Milan UHRÍK Milan UHRÍK
Milan UHRÍK

Niet-fractiegebonden leden

Slowakije - Hnutie Republika (Slowakije)

Home Milan UHRÍK

Lid

LIBE
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
D-TR
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

Plaatsvervanger

AFET
Commissie buitenlandse zaken
D-RU
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
D-US
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Laatste activiteiten

Tijdelijke liberalisering van de handel bovenop de handelsconcessies die op Oekraïense producten van toepassing zijn krachtens de Associatieovereenkomst EU-Oekraïne (A9-0146/2022 - Sandra Kalniete) SK

19-05-2022
Schriftelijke stemverklaringen

Napriek aktuálnej situácií na Ukrajine, odovzdanej pomoci, dodávkam zbraní a iných surovín nevidím dôvod, prečo by sa EÚ mala vzdať uplatňovania ciel v obchode s Ukrajinou. Predmetné opatrenie môže predstavovať pre producentov a distributérov v jednotlivých členských štátov výrazné ekonomické škody. Nesúhlasím s uvedeným návrhom, preto som hlasoval proti.

et bij Eurojust bewaren, analyseren en opslaan van bewijsmateriaal in verband met genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en daarmee verband houdende strafbare feiten (C9-0155/2022) SK

19-05-2022
Schriftelijke stemverklaringen

Považujem za potrebné, aby sa všetky skutky spojené s genocídou, trestné činy proti ľudskosti a vojnové zločiny vyšetrovali vždy, a to bez ohľadu na aktuálne politické dianie a na miesto, konania. Rozširovanie právomocí Eurojustu nepovažujem za najlepšie riešenie a zapojenie mimovládnych organizácii do zberu dôkazov považujem za problematické. Vzhľadom na uvedené som sa zdržal.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07H158
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G05013
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex