Gelieve dit veld in te vullen
Rob ROOKEN Rob ROOKEN
Rob ROOKEN

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Lid

Nederland - JA21 (Nederland)

Geboortedatum : , Groningen

Opinions - as shadow rapporteur Rob ROOKEN

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake aansprakelijkheid van bedrijven voor milieuschade

29-01-2021 ENVI_AD(2021)657389 PE657.389v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

ADVIES inzake het cohesiebeleid en regionale milieustrategieën in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering

10-12-2020 ENVI_AD(2020)653872 PE653.872v02-00 ENVI
Susana SOLÍS PÉREZ

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie over een EU-rechtskader om de door de EU gestuurde mondiale ontbossing een halt toe te roepen en terug te draaien

03-06-2020 ITRE_AD(2020)646934 PE646.934v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

ADVIES inzake bescherming en herstel van bossen wereldwijd: de actie van de EU opvoeren

03-06-2020 ITRE_AD(2020)647152 PE647.152v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

ADVIES inzake de Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit

03-06-2020 ITRE_AD(2020)648258 PE648.258v02-00 ITRE
Mauri PEKKARINEN

Contact

Bruxelles

Strasbourg