Please fill this field
Tom BERENDSEN Tom BERENDSEN
Tom BERENDSEN

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Nederland - Christen Democratisch Appèl (Nederland)

Geboortedatum : , Breda

Home Tom BERENDSEN

Lid

ITRE
Commissie industrie, onderzoek en energie
REGI
Commissie regionale ontwikkeling
DPAP
Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement

Plaatsvervanger

TRAN
Commissie vervoer en toerisme
DCAR
Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU
DEEA
Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)

Laatste activiteiten

VERSLAG over een nieuwe industriestrategie voor Europa

22-10-2020 A9-0197/2020 PE650.700v02-00 ITRE
Verslag(en) - als schaduwrapporteur
Carlo CALENDA

EU-financiering en niet-EU-bedrijven

14-10-2020 E-005619/2020 Commissie
Schriftelijke vragen

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma

08-10-2020 TRAN_AD(2020)653989 PE653.989v05-00 TRAN
Advies als rapporteur
Tom BERENDSEN

Contact

Bruxelles

Strasbourg