Please fill this field
Bart GROOTHUIS Bart GROOTHUIS
Bart GROOTHUIS

Fractie Renew Europe

Lid

Nederland - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nederland)

Geboortedatum : ,

Home Bart GROOTHUIS

Ondervoorzitter

D-IR
Delegatie voor de betrekkingen met Iran

Lid

ITRE
Commissie industrie, onderzoek en energie
INGE
Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie

Plaatsvervanger

AFET
Commissie buitenlandse zaken
SEDE
Subcommissie veiligheid en defensie
DNAT
Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO

Laatste activiteiten

Schending van het EU-recht en van de rechten van lhbtiq-burgers in Hongarije als gevolg van de door het Hongaarse parlement aangenomen wetswijzigingen (B9-0412/2021, B9-0413/2021) EN

08-07-2021
Schriftelijke stemverklaringen

. – On 15 June 2021, the Hungarian Parliament voted in favour of amendments proposed by Fidesz MPs that severely restrict freedom of speech and children’s rights. The Law prohibits the ‘portrayal and promotion of gender identity different from sex assigned at birth, the change of sex and homosexuality’ in schools, in television programmes and in publicly available advertisements on any platforms for persons aged under 18, even for educational purposes; the Law disqualifies such content from being considered as a public service announcement or social responsibility advertisement even if intended for adults; the Law introduces amendments to the Child Protection Act, the Family Protection Act, the Act on Business Advertising Activity, the Media Act and the Public Education Act.
I consider this law in breach of EU law and of the rights of LGBTIQ citizens in Hungary, in particular the freedom to provide services and freedom of movement of goods as set out in the Treaty on the Functioning of the European Union, the Audiovisual Media Services Directive and e-commerce Directive in conjunction with the Charter of Fundamental Rights. Therefore I voted in favour of the resolution “Breaches of EU law and of the rights of LGBTIQ citizens in Hungary as a result of the adopted legal changes in the Hungarian Parliament”.

Buitenlandse inmenging in democratische processen (debat) EN

06-07-2021 P9_CRE-PROV(2021)07-06(2-181-0000)
Bijdragen aan plenaire debatten

Handelsgerelateerde aspecten en gevolgen van de uitbraak van COVID-19 (A9-0190/2021 - Kathleen Van Brempt)

06-07-2021
Schriftelijke stemverklaringen

De coronacrisis heeft het belang van handelssamenwerking verder onderstreept. Handel kan ervoor zorgen dat de juiste middelen voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar zijn. Daartegenover staat dat de geopolitieke context tijdens de coronacrisis is veranderd en de EU ook assertiever moet worden.
Hoewel de VVD zich kan vinden in een aantal voorstellen in dit rapport, zoals het aanpakken van de tekorten van kostbare grondstoffen en het creëren van nieuwe handelsinstrumenten, heeft de VVD tegen dit rapport gestemd.
Volgens de VVD leidt een TRIPS-waiver op de korte termijn niet tot meer productie van vaccins als de specifieke kennis, vaardigheid en specialisme niet aanwezig zijn. Bescherming van intellectueel eigendom is juist een voorwaarde voor onderzoek en innovatie die nodig zijn voor het ontwikkelen van vaccins en andere medicijnen.
Daarnaast kan de VVD zich niet vinden in een aantal andere voorstellen die handelssamenwerking kunnen belemmeren, zoals het stellen van te strenge eisen aan het sluiten en ratificeren van handelsverdragen.

Contact

Bruxelles

Strasbourg