Please fill this field
Malik AZMANI Malik AZMANI
Malik AZMANI

Fractie Renew Europe

eerste ondervoorzitter

Nederland - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nederland)

Geboortedatum : , Heerenveen

Home Malik AZMANI

Lid

LIBE
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
DMAG
Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU Tunesië en EU-Algerije
DMED
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied

Plaatsvervanger

AFET
Commissie buitenlandse zaken
DACP
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Laatste activiteiten

De impact van de COVID-19-maatregelen op de democratie, de grondrechten en de rechtsstaat (B9-0343/2020)

13-11-2020
Schriftelijke stemverklaringen

De leden van de VVD delegatie steunen de geest van de resolutie, te weten: de pandemie waarin we ons nu bevinden nooit of te nimmer een excuus is om verworven democratische rechten en vrijheden op disproportionele wijze in te perken. Desondanks heeft de delegatie zich onthouden van stemming op de eindstem omdat de delegatie het aangenomen amendement 19 - waarin opgeroepen wordt tot onmiddellijke evacuatie en herverdeling van asielzoekers op de Griekse eilanden – niet kan steunen. De VVD zet zich in voor een duurzame oplossing voor de erbarmelijke omstandigheden op de Griekse eilanden, onder andere middels financiële en operationele ondersteuning. Volledige evacuatie en herverdeling als ad hoc maatregel draagt wat de VVD delegatie betreft niet bij aan het op de lange termijn verbeteren van de situatie.

Gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun)

23-10-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over gendergelijkheid in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. De VVD-delegatie onderschrijft het belang van gelijke rechten en gelijke kansen voor mannen en vrouwen en staat positief tegenover verhoging van de participatie van vrouwen in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU. Een aantal onderdelen van dit rapport kan de VVD echter niet steunen, zoals quota voor de deelname van vrouwen aan controle-, evaluatie- en toezichtmechanismen, 85% van de officiële ontwikkelingshulp (ODA) moet worden besteed aan programma’s waarin gendergelijkheid de hoofddoelstelling is en een streefdoel van 50% vrouwen in leidinggevende functies. Ook acht de VVD het niet werkbaar en/of veilig dat op alle EU-ambassades een gender-medewerker ongelimiteerde toegang dient te krijgen tot informatiestromen inclusief geclassificeerde informatie. De VVD-delegatie heeft daarom vandaag tegen dit rapport gestemd.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid – wijziging van de GMO- en andere verordeningen (A8-0198/2019 - Eric Andrieu)

23-10-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over de regels voor producten en samenwerking in de landbouwsector. Het is goed dat er meer mogelijkheden komen om duurzaamheidsinitiatieven in de keten te realiseren. De VVD heeft zich echter onthouden van stemming op dit rapport omdat een aantal voorstellen verregaand ingrijpen in de vrije marktwerking.

Malik AZMANI
Malik AZMANI

op EP NEWSHUB

RT @AfshinEllian1: Dit is goed nieuws @MalikAzmani https://t.co/Sp1INGIqic 

Het Europees Parlement heeft eindelijk het licht gezien: een meerderheid is nu voor het koppelen van ontwikkelingssamenwerking aan medewerking op migratie/veiligheid van derde landen. #datwerdtijd' https://t.co/vpOo7Pbtju 

Contact

Bruxelles

Strasbourg