Please fill this field
Mario FURORE Mario FURORE
Mario FURORE

Niet-fractiegebonden leden

Italië - Movimento 5 Stelle (Italië)

Geboortedatum : , FOGGIA

Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord (inclusief antwoorden) Mario FURORE

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Contact

Bruxelles

Strasbourg