Please fill this field
Sheila RITCHIE Sheila RITCHIE
Sheila RITCHIE
Verenigd Koninkrijk

Geboortedatum : , Perth

9e zittingsperiode Sheila RITCHIE

Fracties

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Fractie Renew Europe - Lid

National parties

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Verenigd Koninkrijk)

Leden

  • 02-07-2019 / 28-01-2020 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie begrotingscontrole
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Plaatsvervanger

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Commissie economische en monetaire zaken
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
  • 29-01-2020 / 31-01-2020 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.