Naomi LONG : Home 

Lid 

Commissie regionale ontwikkeling 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo 

Laatste activiteiten 

Contact