Please fill this field
Nicola PROCACCINI Nicola PROCACCINI
Nicola PROCACCINI

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Lid

Italië - Fratelli d'Italia (Italië)

Geboortedatum : , Roma

Home Nicola PROCACCINI

Voorzitter

DSAS
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen

Lid

LIBE
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Plaatsvervanger

AGRI
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
INGE
Bijzondere Commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de Europese Unie, met inbegrip van desinformatie
DEEA
Delegatie voor noordelijke samenwerking en voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)

Laatste activiteiten

De situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie en de toepassing van Verordening (EU, Euratom) 2020/2092 inzake conditionaliteit (B9-0317/2021, B9-0319/2021, B9-0320/2021) IT

10-06-2021
Schriftelijke stemverklaringen

Questa risoluzione non rappresenta altro che l’ennesimo tentativo, da parte delle forze di sinistra, di utilizzare una delle più grandi conquiste della civiltà occidentale, ossia lo Stato di diritto, come arma di battaglia politica nei confronti dei governi europei di centrodestra, i quali difendono e promuovono legittimamente i propri valori.
Per tale ragione di fondo ho espresso parere negativo nei confronti di questo documento.

Contact

Bruxelles

Strasbourg