Matteo ADINOLFI : Home 

Lid 

Commissie begrotingscontrole 
Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland 

Plaatsvervanger 

Begrotingscommissie 
Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Contact