Please fill this field
Matteo ADINOLFI Matteo ADINOLFI
Matteo ADINOLFI

Fractie Identiteit en Democratie

Lid

Italië - Lega (Italië)

Geboortedatum : , Latina

Vragen met verzoek om schriftelijk antwoord (inclusief antwoorden) Matteo ADINOLFI

Schriftelijke vragen

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Immediate release of Iranian lawyer Nasrin Sotoudeh EN

08-12-2020 E-006678/2020 Vicevoorzitter van de Commissie / Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

The detention of Nasibe Semsai and Turkey’s migration policies towards totalitarian regimes EN

19-11-2020 E-006307/2020 Vicevoorzitter van de Commissie / Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Contact

Bruxelles

Strasbourg