Please fill this field
Juozas OLEKAS Juozas OLEKAS
Juozas OLEKAS

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Litouwen - Lietuvos socialdemokratų partija (Litouwen)

Geboortedatum : , Mazas Ungutas

Home Juozas OLEKAS

Lid

AGRI
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
DPAP
Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement
DEPA
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

Plaatsvervanger

AFET
Commissie buitenlandse zaken
SEDE
Subcommissie veiligheid en defensie
ANIT
Enquêtecommissie bescherming van dieren tijdens het vervoer
D-BY
Delegatie voor de betrekkingen met Belarus
DACP
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
DNAT
Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO

Laatste activiteiten

Uitspraak in verband met verbod op abortus in Polen

20-11-2020 P-006345/2020 Commissie
Schriftelijke vragen

Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – alle afdelingen (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) LT

12-11-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Balsavau už šį projektą, kadangi Europos Parlamento bei Tarybos pasiektas susitarimas yra didelis laimėjimas, prie kurio didžia dalimi prisidėjo Socialistų ir Demokratų pažangiojo aljanso derybinė grupė. Džiaugiuosi, kad mums pavyko iškovoti papildomus 16 milijardų pagrindinėms ir svarbiausioms ES programoms, kurios kiekvieną dieną prisideda prie geresnio, socialiai teisingesnio ir lygesnio Europos piliečių gyvenimo. Ypatingai džiaugiuosi, kad mums pavyko iškovoti net tris kartus didesnes lėšas EU4Health fondui, jo sumai siekiant 5,1 milijardų eurų. Šis biudžetas ir Europos Komisijos žengti pirmieji žingsniai kuriant Europos sveikatos sąjungą sustiprins mūsų pasirengimą panašioms masinėms grėsmėms visuomenės sveikatai, kaip COVID-19 pandemija, o ilgalaikėje perspektyvoje sukursime mechanizmą, kuris padės apsaugoti mūsų piliečius ir jų sveikatą, nepaisant varijuojančių sveikatos apsaugos sistemų ar geografinių sienų. Europos Sąjungos laukia progresyvūs ir daugelį pokyčių žadantys 7 metai, kurios metu Europa sieks tapti žalesnė, skaitmenizuotesnė bei sveikesnė. Mes tęsime kovą už Socialinę Europą, kurioje Europos Sąjungos naudos yra jaučiamos kiekvienam piliečiui.

Invoering van capaciteitsbeperkingen voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee, gegevensverzameling en controlemaatregelen in de Oostzee, en definitieve stopzetting voor vloten die op kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee vissen (A9-0093/2020 - Niclas Herbst) LT

11-11-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Balsavau už šį dokumentą, kadangi Baltijos jūros ekosistemos būklė kritinė. Žuvų ištekliai mažėja, ir jei laiku nesiimsime griežtų ribojimų, jie nebeatsigaus. Šiuos pokyčius nulėmė ne tik žvejyba, bet ir įvairūs kiti veiksniai: deguonies koncentracijos mažėjimas, taršos augimas, klimato atšilimas. Dėl šių priežasčių Europos Komisija 2019 m. priėmė neatidėliotinas rytų Baltijos jūros menkių apsaugos priemones, o Taryba praktiškai nusprendė uždrausti šios rūšies išteklių žvejybą. Žvejybos mažėjimas sukels Baltijos jūros regiono pakrančių bendruomenėms ir žvejybos įmonėms daug socialinių ir ekonominių problemų, o dabartiniai žvejybinių laivynų pajėgumai bus pertekliniai ir liks nepanaudoti. Neturėdami galimybių ateityje užsidirbti iš žvejybos, žvejai bus priversti atiduoti laivus į metalo laužą ir visam laikui pasitraukti iš savo verslo. Kadangi žvejai, žvejybos įmonės ir pakrančių bendruomenės negali patys sušvelninti šių neigiamų padarinių, ES privalo imtis atitinkamų reikalingų priemonių. Jau anksčiau raginau Europos Komisiją imtis veiksmų ir skirti specialią regioninę paramą arba įsteigti specialų fondą, susijusį su bendra žuvininkystės politika (BŽP), kad būtų skatinamas naujas vietos žvejų įdarbinimas Baltijos jūros valymo mėlynosios bioekonomikos technologijomis. Šios sesijos metu balsavau už dokumentą, skatinantį ES teikti finansinę nebiurokratinę, lanksčią ir skubią paramą, kuri sušvelnintų veiklos ir laivynų pajėgumų mažinimo padarinius.

Contact

Bruxelles

Strasbourg