Please fill this field
Radan KANEV Radan KANEV
Radan KANEV

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Bulgarije - Democrats for Strong Bulgaria (Bulgarije)

Geboortedatum : , Sofia

Home Radan KANEV

Lid

EMPL
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
PETI
Commissie verzoekschriften
D-AL
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië

Plaatsvervanger

ENVI
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
DSCA
Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië
DEPA
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

Laatste activiteiten

Tenuitvoerlegging van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit (A9-0037/2021 - Javi López) BG

25-03-2021
Schriftelijke stemverklaringen

Гласувах по този доклад по собствена инициатива на ЕП воден от убеждението ми в спешната необходимост от истински ефективно прилагане на законодателството на ЕС за качеството на атмосферния въздух във всяка една държава-членка.
Мръсният въздух е най-големият екологичен риск за здравето на хората, с тежки социо-икономически последствия, с директно отражение и в ежедневното качество на живот на всеки един от нас. Затова действията за подобряване на качеството на въздуха и минимизиране на превишаването на пределно допустимите стойности трябва да са обект на работеща универсална методика за мониторинг и оценка.
Категорично подкрепям инициирания от ЕК преглед на стандартите за качество на въздух с цел привеждането им в по-тясно съответствие със стандартите на СЗО като част от „Европейската зелена сделка“.

Contact

Bruxelles

Strasbourg