Please fill this field
Petar VITANOV Petar VITANOV
Petar VITANOV

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Bulgarije - Bulgarian Socialist Party (Bulgarije)

Geboortedatum : , Sliven

Opinions - as shadow rapporteur Petar VITANOV

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie

24-06-2020 TRAN_AD(2020)648628 PE648.628v02-00 TRAN
Dominique RIQUET

Contact

Bruxelles

Strasbourg