Please fill this field
Andrey SLABAKOV Andrey SLABAKOV
Andrey SLABAKOV

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Lid

Bulgarije - VMRO (Bulgarije)

Geboortedatum : , Sofia

Home Andrey SLABAKOV

Lid

CULT
Commissie cultuur en onderwijs
D-AL
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië

Plaatsvervanger

ENVI
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
PETI
Commissie verzoekschriften
BECA
Bijzondere Commissie kankerbestrijding
D-TR
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

Laatste activiteiten

Het vormgeven van beleid inzake digitaal onderwijs (A9-0042/2021 - Victor Negrescu) BG

25-03-2021
Schriftelijke stemverklaringen

Уважаеми г-н Председател, колеги, гласувах „за“ доклада относно политиката за цифрово образование в ЕС. Китайският коронавирус разкри сериозните разлики в образователните системи на държавите-членки. Изкара на преден план и огромните неравенства във възможностите за цифрово образование. Има данни, че много ученици и студенти не са имали възможността да продължат да учат по време на тоталното затваряне през 2020 г.
Нуждата от подобряване на държавните системи за онлайн обучение е безспорна. Докладът приветства плана на Комисията за действие в областта на цифровото образование и признава, че „съдържанието на преподаването и организацията на образователните системи е национална компетентност“. Последното е от огромно значение за мен, поради безбройните опити напоследък да се изземат някои компетенции от държавите-членки. Ето защо и гласувах в подкрепа.
Въпреки необходимостта от взимане на мерки по тези въпроси, обаче, виждаме, че и този текст стана жертва на лявата идеология. Все още не съм получил смислено обяснение за това какво общо имат културата и образованието със зеления преход на ЕС или с митичните разлики в заплащането между мъжете и жените. Колеги, нека се концентриране върху смислени теми.

Een Europese datastrategie (A9-0027/2021 - Miapetra Kumpula-Natri) BG

25-03-2021
Schriftelijke stemverklaringen

Уважаеми г-н Председател, колеги, гласувах в подкрепа на Европейската стратегия за данните. Мисля, че този текст има смислена цел - да улесни употребата на данни по начин, който не нарушава личната информация на гражданите. Според мен това е важен въпрос, защото ЕС както винаги изостава в разработването на нови информационни технологии и трябва да догонва конкурентите си.
Разумно регулираната употреба на данни може да има огромни ползи. Например в сферата на онкологията, обменът на данни по време на лечение не само между лекарите, но и между пациентите е изключително важен. За да спечелим битката срещу рака и други тежки заболявания, трябва да създадем свободен поток от медицински данни между всички държави-членки.
Стратегията би подпомогнала технологичното развитие, което означава и повече нови предприятия. Ето защо се радвам, че успяхме да спрем едни странни допълнения в текста, които препращат към новата европейска цел за намаляване на емисиите с 60% до 2030 г. Такива допълнения, типични за колегите ни отляво, нямат място в тази стратегия. Нека да се концентрираме върху изграждането на най-съвременната дигитална инфраструктура с високо ниво на киберсигурност. Нека стимулираме извършването на научноизследователска и развойна дейност в ЕС, а не само да внасяме чужди технологии.

Aanbestedingen op defensie- en veiligheidsgebied en overdracht van defensiegerelateerde producten: uitvoering van de betreffende richtlijnen (A9-0025/2021 - Andreas Schwab) BG

25-03-2021
Schriftelijke stemverklaringen

Уважаеми г-н Председател, колеги, гласувах в подкрепа на прилагането на директивите относно обществените поръчки в областта на отбраната и сигурността и относно трансфера на продукти, свързани с отбраната. Тази законова рамка е приета през 2009 г. Мисля, че е добра идея да се направят някои подобрения без да се променя из основи.
Съгласен съм с фокусът на новите текстове върху стимулиране участието на европейски МСП-та в областта на отбраната. Всички знаем колко е лошо положението им в момента, заради пораженията нанесени от китайският коронавирус. Трябва да помогнем за създаването на повече възможности за всички видове предприятия да участват на пазара, отново да развиват бизнесите си и да създават работни места. Обществените поръчки в тази сферата могат да постигнат точно такъв ефект.
Странно би било да говорим за такива стимули без реално да улесним работата на МСП. Ето защо подкрепям мерките за увеличаване знанието им за обществени поръчки, за елиминиране на бюрокрацията и премахване на бариерите, които в момента ограничават тяхното участие.

Contact

Bruxelles

Strasbourg