Please fill this field
Andrey SLABAKOV Andrey SLABAKOV
Andrey SLABAKOV

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Lid

Bulgarije - VMRO (Bulgarije)

Geboortedatum : , Sofia

Opinions - as shadow rapporteur Andrey SLABAKOV

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2021

01-02-2021 CULT_AD(2021)662131 PE662.131v03-00 CULT
Sabine VERHEYEN

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) voor het begrotingsjaar 2019

29-01-2021 CULT_AD(2021)660404 PE660.404v02-00 CULT
Morten LØKKEGAARD

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

28-01-2021 CULT_AD(2021)660403 PE660.403v02-00 CULT
Morten LØKKEGAARD

ADVIES over de gevolgen van klimaatverandering voor de mensenrechten en de rol die milieuactivisten in dit kader spelen

17-12-2020 ENVI_AD(2020)655977 PE655.977v03-00 ENVI
Pascal CANFIN

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie betreffende hoogwaardige stages in de EU

29-10-2020 CULT_AD(2020)648619 PE648.619v02-00 CULT
Niyazi KIZILYÜREK

ADVIES inzake een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities

29-10-2020 CULT_AD(2020)650720 PE650.720v02-00 CULT
Marcos ROS SEMPERE

ADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021

05-10-2020 CULT_AD(2020)655780 PE655.780v02-00 CULT
Romeo FRANZ

ADVIES inzake het investeringsplan voor een duurzaam Europa – Financiering van de Green Deal

16-07-2020 CULT_AD(2020)650553 PE650.553v02-00 CULT
Romeo FRANZ

ADVIES inzake de Europese bosbouwstrategie – De weg vooruit

23-06-2020 ENVI_AD(2020)646939 PE646.939v02-00 ENVI
Jessica POLFJÄRD

ADVIES inzake het verslag over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding jegens personen met een Roma-achtergrond in Europa

23-06-2020 CULT_AD(2020)648518 PE648.518v02-00 CULT
Peter POLLÁK

Contact

Bruxelles

Strasbourg