Please fill this field
Andrey SLABAKOV Andrey SLABAKOV
Andrey SLABAKOV

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Lid

Bulgarije - VMRO (Bulgarije)

Geboortedatum : , Sofia

Schriftelijke stemverklaringen Andrey SLABAKOV

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Digitaal groen certificaat - burgers van de Unie (C9-0104/2021 - Juan Fernando López Aguilar) BG

28-04-2021

Темата за зелено удостоверение е особено важна и чувствителна и изобщо не смятам, че тази идея е добра. Поради тази причина не подкрепих предложенията за Цифрово зелено удостоверение за граждани на ЕС и за граждани на трети държави.
Пандемията от китайски коронавирус вече доведе до някои много неприятни мерки, които сериозно нарушиха правата на гражданите на ЕС, независимо дали тези мерки бяха нужни или не. Говоря за затварянето на границите, например, което отне свободата на движение. Идеята за зелено удостоверение е още от същото. Знам, че много държави-членки настояват за въвеждането му, но не можем да позволим да се превърне във втори паспорт.
Аз съм избран в Европейския парламент да защитавам интересите не моите гласоподаватели. Не смятам, че предложението гарантира техните права и ги защитава от злоупотреба на границата или от кражба на техните лични и здравни данни. Също така, изобщо не съм сигурен че имаме достатъчен капацитет за да издадем необходимото количество документи за толкова кратък срок и то на всеки, който има нужда. Както казах, аз изразявам не само моите лични съмнения, а на голямата част от хората. А като знаем съмненията не възникват без основания.
Благодаря

Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding (A9-0122/2021 - Dan Nica) BG

27-04-2021

Уважаеми господин председател, колеги,
Гласувах в подкрепа на създаването на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите. Имаме нужда от допълнителния бюджет на тази програма и съм доволен от постигнатото споразумение за обща стойност от 95,5 млрд. евро.
Пандемията от китайски коронавирус много добре ни показа, че имаме нужда от повече пари за развитие на научна дейност. Трябва да стимулираме младите хора, хората с идеи и желание за работа. Важно е да им предоставяме средства и възможност за реализация, а не да ги засипваме с бюрокрация. Така само ще ги изгоним извън границите на ЕС, нещо, което наблюдавам от години в много сектори.
ЕС и програмата „Хоризонт Европа“ трябва да се концентрират там, където държавите-членки не могат да се справят сами с предизвикателствата. Стимулирането на научни изследвания и иновации е от особено значение, но според мен ще е нужно да се намерят допирни точки с културата и образованието. На път сме да финализираме най-после „Еразъм+“ и „Творческа Европа“. За да бъдат всички тези програми ефективни ще трябва да работят заедно, да съчетаят иновациите с изкуството и образованието.
Благодаря.

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het Reglement: maximumresidugehalten van bepaalde stoffen, waaronder lufenuron (B9-0223/2021) BG

27-04-2021

Гласувах в подкрепа на възражението относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества за някои съединения, включително луфенурон. След 2020 и китайския коронавирус можем да видим със сигурност колко важно е здравето и не смятам, че можем да правим компромиси във връзка с пестицидите.
Съединението луфенорон вече е забранено в ЕС. Доказано е, че вреди както на хората, така и на животните. Може да предизвика дразнене на дихателните пътища и кожата, както и токсичност за черния дроб и щитовидната жлеза. Щом не позволяваме на нашите земеделци да го пръскат върху храните ни, защо позволяваме на чуждите? Комисията твърди, че забраната представлява бариера пред търговията. На мен това ми изглежда странно. Как може прилагането на еднакъв стандарт вътре и извън ЕС да бъде бариера? По-скоро е изравняване.
Някои колеги твърдят, че възражението рискува да създаде правна несигурност и икономически щети на търговските партньори на ЕС, както и на търговци вътре в Съюза. Какво ще кажат те за последиците за нашето здраве? Изглежда, че някои икономически играчи не се интересуват от това. Е аз се интересувам и гласувам в подкрепа на възражението.
Благодаря

Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het Reglement: maximumresidugehalten voor bepaalde stoffen, waaronder flonicamid (B9-0222/2021) BG

27-04-2021

Увжаеми господин председател, колеги,
Гласувах в подкрепа на възражението относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества за някои съединения, включително флоникамид.
Пчелите са основен опрашител и без тях не само земеделието, но и самата природа ще загуби безброй видове растения и видове. Ако продължаваме да избиваме пчелите с вещества като флоникамид, съвсем скоро няма да можем да си изхраним населението. Защо тогава, при наличието на риск за пчелите от даден пестицид, продължаваме да настояваме за неговото използване? Твърди се, че няма алтернативи. Не е вярно! Институти в много държави като България и Чехия създават органични алтернативи, които обаче веднага се погребват под бремето на европейската и национална бюрокрация. Вместо да опростяваме процедури за стари вещества и да им удължаваме живота, защо просто не улесним излизането на пазара на нови средства?
Рискът за пчелите не бил доказан, даже опроверган, казват някои колеги. Тези проучвания често си сменят заключенията, според това кой бърка в кесията да плати на авторите. Като дългогодишен пчелар, който работи за защитата на пчелите, мога да ви гарантирам - ако безкрайно дебатирате риска за опрашителите, докато приключите те вече ще са изчезнали. Тогава тежко и горко ни.
Благодаря

Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK (A9-0128/2021 - Andreas Schieder, Christophe Hansen) BG

27-04-2021

Гласувах в подкрепа на Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Обединеното кралство. Най-накрая се договорихме.
Да, не е идеално и не съм съгласен с излишно емоционалните прокламации в части от текста, но основните послания са подходящи. Политическо сътрудничество с Обединеното кралство по теми като миграция и управление на границите, търговията, сигурността и транспорта е много важно. Надявам се, че споразумението ще позволи да сведем до минимум негативните последиците от Брекзит. Време е да отворим нова глава в нашите отношения.
Обаче смятам за пълен провал начинът, по който са „уредени“ въпросите за участие в Еразъм+ и Творческа Европа. Още повече, фактът, че британски артисти могат свободно да влизат на европейска територия, докато за европейските творци няма облекчен режим е абсолютно неприемлив. На практика се създава двоен стандарт и се убива възможността за разпространение на европейска култура в Обединеното кралство. Преговорите по този въпрос се водеха некомпетентно и сега европейските артисти ще търпят последиците. Нужно е по-нататъшните отношения да бъдат уредени наново в специално споразумение по въпросите на културата.
Благодаря.

Chemische residuen in de Oostzee, op basis van verzoekschriften nr. 1328/2019 en nr. 0406/2020, uit hoofde van artikel 227, lid 2, van het Reglement (B9-0224/2021) BG

26-04-2021

Гласувах в подкрепа на тази резолюция относно остатъците от химически вещества в Балтийско море. Европейските консерватори и реформисти откриха тази важна инициатива, и смятам че със силна подкрепа от колегите в парламента ще помогнем за прочистването на това силно замърсено море.
Изминаха 76 години от Втората световна война, но изглежда че тя все още застрашава човешкото здраве. От края на войната в Балтийско море са изхвърлени най-малко 50 000 тона конвенционални и химически оръжия, съдържащи опасни вещества. Тези химикали унищожават морските организми и са заплаха за хората. Колеги, тук в Брюксел не спираме да говорим за Зелена сделка. Същевременно толерираме една продължителна екологична катастрофа в Балтийско. Бездействаме.
Може би преди да затворим мини и да безвъзвратно да нарушим живота на милиони хора в цяла Европа, ще започнем да решаваме проблеми, които наистина се нуждаят от незабавни действия? Мисля че е време да преосмислим приоритетите си относно отпускането на международно финансиране. По-добре е да се дадат адекватни средства за изследвания и дейности по премахването на изхвърлени химически оръжия в Балтийско море, отколкото да се дават на Ердоган, който ги използва за финансиране на войни.
Благодаря.

Het vormgeven van beleid inzake digitaal onderwijs (A9-0042/2021 - Victor Negrescu) BG

25-03-2021

Уважаеми г-н Председател, колеги, гласувах „за“ доклада относно политиката за цифрово образование в ЕС. Китайският коронавирус разкри сериозните разлики в образователните системи на държавите членки. Изкара на преден план и огромните неравенства във възможностите за цифрово образование. Има данни, че много ученици и студенти не са имали възможността да продължат да учат по време на тоталното затваряне през 2020 г.
Нуждата от подобряване на държавните системи за онлайн обучение е безспорна. Докладът приветства плана на Комисията за действие в областта на цифровото образование и признава, че „съдържанието на преподаването и организацията на образователните системи е национална компетентност“. Последното е от огромно значение за мен, поради безбройните опити напоследък да се изземат някои компетенции от държавите членки. Ето защо и гласувах в подкрепа.
Въпреки необходимостта от взимане на мерки по тези въпроси, обаче виждаме, че и този текст стана жертва на лявата идеология. Все още не съм получил смислено обяснение за това какво общо имат културата и образованието със зеления преход на ЕС или с митичните разлики в заплащането между мъжете и жените. Колеги, нека се концентриране върху смислени теми.

Een Europese datastrategie (A9-0027/2021 - Miapetra Kumpula-Natri) BG

25-03-2021

Уважаеми г-н Председател, колеги, гласувах в подкрепа на Европейската стратегия за данните. Мисля, че този текст има смислена цел - да улесни употребата на данни по начин, който не нарушава личната информация на гражданите. Според мен това е важен въпрос, защото ЕС, както винаги, изостава в разработването на нови информационни технологии и трябва да догонва конкурентите си.
Разумно регулираната употреба на данни може да има огромни ползи. Например в сферата на онкологията, обменът на данни по време на лечение не само между лекарите, но и между пациентите е изключително важен. За да спечелим битката срещу рака и други тежки заболявания, трябва да създадем свободен поток от медицински данни между всички държави членки.
Стратегията би подпомогнала технологичното развитие, което означава и повече нови предприятия. Ето защо се радвам, че успяхме да спрем едни странни допълнения в текста, които препращат към новата европейска цел за намаляване на емисиите с 60% до 2030 г. Такива допълнения, типични за колегите ни отляво, нямат място в тази стратегия. Нека да се концентрираме върху изграждането на най-съвременната дигитална инфраструктура с високо ниво на киберсигурност. Нека стимулираме извършването на научноизследователска и развойна дейност в ЕС, а не само да внасяме чужди технологии.

Aanbestedingen op defensie- en veiligheidsgebied en overdracht van defensiegerelateerde producten: uitvoering van de betreffende richtlijnen (A9-0025/2021 - Andreas Schwab) BG

25-03-2021

Уважаеми г-н Председател, колеги, гласувах в подкрепа на прилагането на директивите относно обществените поръчки в областта на отбраната и сигурността и относно трансфера на продукти, свързани с отбраната. Тази законова рамка е приета през 2009 г. Мисля, че е добра идея да се направят някои подобрения, без да се променя из основи.
Съгласен съм с фокуса на новите текстове върху стимулиране участието на европейски МСП-та в областта на отбраната. Всички знаем колко е лошо положението им в момента заради пораженията, нанесени от китайския коронавирус. Трябва да помогнем за създаването на повече възможности всички видове предприятия да участват на пазара, отново да развиват бизнесите си и да създават работни места. Обществените поръчки в тази сфера могат да постигнат точно такъв ефект.
Странно би било да говорим за такива стимули без реално да улесним работата на МСП. Ето защо подкрепям мерките за увеличаване знанието им за обществени поръчки, за елиминиране на бюрокрацията и премахване на бариерите, които в момента ограничават тяхното участие.

EU-strategie voor duurzaam toerisme (A9-0033/2021 - Cláudia Monteiro de Aguiar) BG

25-03-2021

Уважаеми г-н Председател, колеги, гласувах против създаването на стратегия на ЕС за устойчив туризъм. Може би сте забравили, че туризмът не попада в компетентностите на Европейския съюз. Всяка държава членка има суверенното право да взема решения относно политиките си в тази сфера.
Туризмът е огромен отрасъл, в който работят 27 милиона души. В момента 6 милиона работни места са изложени на риск заради китайския коронавирус. Разбирам, че пандемията нанесе тежки поражения на сектора и че имаме нужда от план за възстановяване. Не смятам за разумно обаче да се ограничава суверенитетът на държавите членки. Сигурен съм, че най-доброто решение е да се даде възможност на националните правителства да вземат сами всички решения как искат да възстановят и планират бъдещето на индустрията. Функцията на ЕС трябва да бъде подкрепяща. Създаването на мрежи за съдействие, засилване на комуникацията между страните – това са смислени мерки, които могат да бъдат приети на европейско равнище, без да се променят основните принципи на съюза.
Ключът тук е сътрудничество и уважение, а не потъпкване на националния суверенитет. Въпреки наличието на някои смислени предложения и нуждата от мерки за възстановяване на туризма, не мога да подкрепя такъв текст.

Contact

Bruxelles

Strasbourg