Samira RAFAELA : 9e zittingsperiode 

Fracties 

  • 02-07-2019 ... : Fractie Renew Europe - Lid

National parties 

  • 02-07-2019 ... : Democraten 66 (Nederland)

Leden 

  • 02-07-2019 ... : Commissie internationale handel
  • 02-07-2019 ... : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
  • 02-07-2019 ... : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili
  • 02-07-2019 ... : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Plaatsvervanger 

  • 02-07-2019 ... : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 02-07-2019 ... : Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU
  • 02-07-2019 ... : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur

Contact