Veuillez remplir ce champ
Ivan Vilibor SINČIĆ Ivan Vilibor SINČIĆ
Ivan Vilibor SINČIĆ

Niet-fractiegebonden leden

Kroatië - Živi Zid (Kroatië)

Geboortedatum : , KARLOVAC

Home Ivan Vilibor SINČIĆ

Lid

ENVI
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
D-IN
Delegatie voor de betrekkingen met India

Plaatsvervanger

ITRE
Commissie industrie, onderzoek en energie
AGRI
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
D-RU
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland

Laatste activiteiten

Specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak [Investeringsinitiatief Coronavirusrespons] HR

26-03-2020
Schriftelijke stemverklaringen

. – Sve je izvjesnije kako će kriza uzrokovana koronavirusom, a koja je zahvatila kako zemlje članice EU tako i cijeli svijet, imati neizbježne negativne posljedice na društvo i gospodarstvo. Kriza je znatno smanjila gospodarsku aktivnost svih zemalja EU, čime je negativno utjecala i na države članice centra, ali i dodatno usporila i onako slab razvoj država članica periferije, koje i bez krize teško drže korak u tržišnoj utrci te uvelike ovise o fondovima i potporama EU, a zbog strukture i ustroja EU neće ga nikada moći niti uhvatiti.
Uzevši u obzir loše trenutno stanje, ali i buduće nepovoljne projekcije stanja gospodarstva, poteškoće s kojima se moraju nositi prvenstveno mala obiteljska poduzeća čija je raznolikost izrazito bitna za zdravlje gospodarstva, a gdje su već počela masovna otpuštanja radnika zbog smanjenja prihoda, te ako još pridodamo i slabiji protok roba i usluga preko granica, kao i nagli pad zračnog prijevoza putnika, te kada pogledamo kakvom su opterećenju i testu podvrgnuti zdravstveni sustavi država članica i ostatka svijeta, smatram da se moraju poduzeti izvanredne mjere kako bi se ovo teško razdoblje prebrodilo uz što manje moguće negativne posljedice za građane.
Stoga, smatram kako su ove mjere u smjeru rješavanja trenutnih poteškoća dobrodošle, te kako je potrebno učiniti i više, kako da zadržimo aktivno gospodarstvo i poduzetnike o kojima ovise mnoge obitelji i drugi subjekti, tako i da se građani osjećaju sigurno te da im se u bilo kojem trenutku može pružiti najbolja moguća zdravstvena skrb i njega, bez obzira na postojeće gospodarske i druge razlike koje nažalost postoje između država članica.

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Postadres

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles