Please fill this field
Mazaly AGUILAR Mazaly AGUILAR
Mazaly AGUILAR

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Lid

Spanje - VOX (Spanje)

Geboortedatum : , Cuenca

Home Mazaly AGUILAR

Ondervoorzitter

AGRI
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Plaatsvervanger

INTA
Commissie internationale handel
SEDE
Subcommissie veiligheid en defensie
D-US
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
DNAT
Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO

Laatste activiteiten

De mensenrechtensituatie in Iran, in het bijzonder de situatie van politieke gevangenen die ter dood veroordeeld zijn

01-07-2020 O-000045/2020 Vicevoorzitter van de Commissie / Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
Mondelinge vragen

Europese bescherming van grens- en seizoensarbeiders in het kader van de COVID-19-crisis (debat) ES

18-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-18(2-159-0000)
Bijdragen aan plenaire debatten

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

17-06-2020 AGRI_AD(2020)647138 PE647.138v02-00 AGRI
Opinions - as shadow rapporteur
Bronis ROPĖ

Contact

Bruxelles

Strasbourg