Please fill this field
Gheorghe-Vlad NISTOR Gheorghe-Vlad NISTOR
Gheorghe-Vlad NISTOR

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Roemenië - Partidul Naţional Liberal (Roemenië)

Geboortedatum : , București

Home Gheorghe-Vlad NISTOR

Lid

AFET
Commissie buitenlandse zaken
D-MD
Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië
D-IN
Delegatie voor de betrekkingen met India
DEPA
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

Plaatsvervanger

INTA
Commissie internationale handel
DROI
Subcommissie mensenrechten
DSCA
Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië
D-US
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Laatste activiteiten

De geopolitieke implicaties van de Abrahamakkoorden in het Midden-Oosten (debat) RO

24-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-24(2-211-0000)
Bijdragen aan plenaire debatten

Actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 (“EU4Health-programma”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) RO

13-11-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Programul „UE pentru sănătate”, derulat in perioada 2021-2027 si initiat de Comisia Europeană în luna mai 2020, bazat pe experienta rezultata in urma pandemiei COVID-19, are trei priorități principale: consolidarea sistemelor de sănătate, punerea la dispoziție a medicamentelor la prețuri accesibile și capacitatea de a răspunde în mod eficace la amenințări transfrontaliere majore.
Spre exemplu, prin intermediul Planului de combatere a cancerului, vor fi sprijinite cercetarea și inovarea în lupta împotriva cancerului, în special a cancerului pediatric.
Va exista posibilitatea de a contribui la o rezervă europeană, ceea ce va permite stocarea de medicamente și echipamente individuale de protecție. Programul este foarte important pentru gestionarea crizelor sanitare, in sprijinirea statelor membre în domeniul politicilor de sănătate publică, pentru consolidarea rezilienței sistemelor de sănătate, precum și in contracararea penuriei de medicamente.
Susțin cu tărie obiectivele „UE pentru sănătate”, deoarece acestea vor contribui la îmbunătățirea nivelului de pregătire și gestionare a posibilelor crize sanitare ce pot afecta Uniunea Europeană.

InvestEU-programma (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) RO

13-11-2020
Schriftelijke stemverklaringen

InvestEU, fondul care va sprijini investitorii prin integrarea și simplificarea finanțării, în cadrul unui sistem unic de garantare bugetară, va fi în măsură să ofere asistenta crucială companiilor din UE. Mai exact, Uniunea va oferi sprijin pentru solvabilitate, deoarece nu toate companiile au același nivel de acces la finanțarea pieței și este posibil ca anumite state membre să nu aibă suficiente mijloace bugetare disponibile pentru a sustine adecvat companiile afectate de criza COVID-19.
Prin intermediul programului vor fi finanțate proiecte variate: investiții durabile de infrastructură, in domeniul siguranței rutiere, a retelelor feroviare și rutiere, a energiei regenerabile, a proiectelor de eficientizare energetica, a conectivității digitale, a cercetării de mediu și a rezilienței climatice.
InvestEU va oferi acces la finanțare IMM-urilor, inclusiv celor din domeniul inovarii și celor care activează în sectoarele culturale și creative. De asemenea, va sprijini investiții sociale și investiții strategice, orientate spre viitor, inclusiv în asistența medicală, fabricarea produselor medicamentoase și infrastructura critică.
Finanțarea pe termen lung a politicilor Uniunii în ceea ce privește redresarea în urma unei crize economice și sociale profunde, cum este cea generată de pandemia COVID-19, este esentiala.

Contact

Bruxelles

Strasbourg