Veuillez remplir ce champ
Miriam LEXMANN Miriam LEXMANN
Miriam LEXMANN

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Slowakije - Kresťanskodemokratické hnutie (Slowakije)

Geboortedatum : , Bratislava

Home Miriam LEXMANN

Lid

AFET
Commissie buitenlandse zaken
EMPL
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
D-BY
Delegatie voor de betrekkingen met Belarus
DEPA
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

Plaatsvervanger

SEDE
Subcommissie veiligheid en defensie

Laatste activiteiten

Gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van slots op communautaire luchthavens SK

26-03-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Návrh na zmenu nariadenia o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva som rovnako ako aj ostatné urgentné opatrenia navrhnuté za účelom zmiernenia dôsledkov pandémie koronavírusu podporila. V tomto prípade navrhnutá zmena umožní leteckým spoločnostiam zrušiť lety, ktoré sú v dôsledku prudkého poklesu cestujúcich nevyťažené. Podľa pôvodného nariadenia totiž letecká spoločnosť, ktorá nevyužila aspoň 80% vopred pridelených prevádzkových intervalov, svoje prednostné právo na ne do nasledujúceho kalendárneho roka stratila. Letecké spoločnosti tak boli v záujme zachovania výhodných prevádzkových intervalov nútené lietať s prázdnymi lietadlami, čo nielenže zvyšovalo ich prevádzkové náklady, ale bolo aj viac ako nezodpovedné voči životnému prostrediu. Som preto rada, že Európska Komisia reflektovala závažnosť tejto situácie a nadviazala na svoje predchádzajúce rozhodnutia, ktoré prijala napríklad pri epidémii SARS či vojne v Iraku, a rovnako v záujme uľahčenia situácie leteckých spoločností a zvýšenia ich právnej istoty na určitý čas navrhla uvoľnenie prísnych pravidiel. Zároveň som podporila aj prijatie tejto zmeny nariadenia v rámci zrýchleného postupu.

Specifieke maatregelen om investeringen in de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak [Investeringsinitiatief Coronavirusrespons] SK

26-03-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus som samozrejme podporila. Súčasná situácia, kedy sú členské štáty nebývalo zasiahnuté pandémiou koronavírusu, si vyžaduje rýchle a efektívne riešenia v rámci kompetencií Európskej únie v oblasti zdravotníctva. A hoci Európska únia má tieto kompetencie iba podporné, myslím si, že v rámci svojich možností je zmena niekoľkých nariadení umožňujúcich mobilizáciu finančných prostriedkov na boj s koronavírusom dobré riešenie, ktoré členským štátom mimo iné umožní využiť nespotrebované finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré by za iných okolností museli vrátiť. Rovnako si myslím, že bolo správne rozhodnutie prijať tieto zmeny v zrýchlenom režime.

Financiële bijstand aan lidstaten en landen in onderhandeling over hun toetreding tot de Unie die zwaar te lijden hebben onder een ernstige noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid SK

26-03-2020
Schriftelijke stemverklaringen

V časoch, kedy je väčšina sveta zasiahnutá pandémiou koronavírusu, je potrebné mobilizovať všetky naše sily na to, aby sme krajinám pomohli zmierniť dôsledky tejto núdzovej situácie. Práve v tomto kontexte hrá Európsky fond solidarity veľmi významnú úlohu, keďže dokáže poskytnúť krajinám dodatočné financie na zvládanie najurgentnejších dopadov. Do tejto zmeny nariadenia o Európskom fonde solidarity bolo možné fond použiť iba pri prírodných katastrofách, avšak vďaka tomu, že Európska Komisia navrhla rozšírenie uplatňovania fondu aj na prípady katastrof súvisiacich s verejným zdravím, budú môcť členské štáty tieto financie využiť aj na boj proti šíreniu pandémie Covid-19. Rovnako Európska Komisia navrhla zvýšenie preddavkových platieb a viac flexibility pre členské štáty pri využívaní fondu. Všetky tieto zmeny vrátane ich prijatia prostredníctvom zrýchleného procesu som podporila.

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Postadres

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Willy Brandt 02M033
    1047 Bruxelles