Mario BORGHEZIO : Home 

Lid 

Commissie buitenlandse zaken 
Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking 
Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Commissie juridische zaken 
Subcommissie veiligheid en defensie 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Laatste activiteiten 

Contact