Catharina RINZEMA
Catharina RINZEMA

Fractie Renew Europe

Lid

Nederland - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nederland)

Geboortedatum : , Soest

Home Catharina RINZEMA

Lid

INTA
Commissie internationale handel
D-UK
Delegatie in de Parlementaire Partnerschapsassemblee EU-VK
D-US
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Plaatsvervanger

IMCO
Commissie interne markt en consumentenbescherming
JURI
Commissie juridische zaken
D-JP
Delegatie voor de betrekkingen met Japan

Laatste activiteiten

Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland (debat)

21-11-2023 P9_CRE-PROV(2023)11-21(2-192-0000)
Bijdragen aan plenaire debatten

EU-kader voor de sociale en professionele situatie van kunstenaars en werknemers in de culturele en creatieve sector (A9-0304/2023 - Antonius Manders, Domènec Ruiz Devesa)

21-11-2023
Schriftelijke stemverklaringen

De VVD hecht veel waarde aan de kunst en cultuursector in Nederland en in Europa. We onderschrijven dan ook het doel van dit voorstel om mensen werkzaam in die sectoren te ondersteunen. Tegelijkertijd is de VVD van mening dat arbeidsrechtelijke zaken tot de nationale bevoegdheid behoren. We zijn daarom tegen de oproep voor Europese wetgeving.

Ongelijkheid verminderen en sociale integratie bevorderen in tijden van crisis voor kinderen en de gezinnen waarin zij leven (A9-0360/2023 - Sandra Pereira)

21-11-2023
Schriftelijke stemverklaringen

De VVD vindt de bescherming van kinderen een belangrijke waarde en ondersteunt veel zaken in deze resolutie. Wat de VVD betreft is de financiële steun voor kinderen echter een nationaal en niet een Europees vraagstuk. Ook is de VVD geen voorstander van een nieuwe Europese autoriteit. Daarom hebben we ons op de resolutie onthouden.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
05M103
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M06105
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex