Please fill this field
Kateřina KONEČNÁ Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

Linkse Fractie in het Europees Parlement - GUE/NGL

Lid

Tsjechië - Komunistická strana Čech a Moravy (Tsjechië)

Geboortedatum : , Nový Jičín

Home Kateřina KONEČNÁ

Lid

IMCO
Commissie interne markt en consumentenbescherming
TRAN
Commissie vervoer en toerisme
BECA
Bijzondere Commissie kankerbestrijding
DSCA
Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië
DEPA
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

Plaatsvervanger

ENVI
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
D-RS
Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië

Laatste activiteiten

Kinderrechten (B9-0164/2021) CS

11-03-2021
Schriftelijke stemverklaringen

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. března 2021 o právech dítěte jsem podpořila. Vyzývá EU, aby zintenzivnila svá opatření k ukončení všech forem násilí a diskriminace na dětech, včetně fyzického, sexuálního, ekonomického a psychologického násilí, zraňování, zneužívání, zanedbávání, špatného zacházení a vykořisťování páchaného online i offline, nucených sňatků, obchodování s lidmi, zneužívání a vykořisťování dětí migrantů, mučení, vražd ze cti, mrzačení ženských pohlavních orgánů, incestu, nuceného ukončení školní docházky a využívání dětí jako vojáků. Text zdůrazňuje, že v zájmu zajištění konzistentnosti, pokud jde o ochranu dětí před násilím, obchodováním a vykořisťováním, musí všechny legislativní a nelegislativní iniciativy týkající se práv dětí zohledňovat strategii EU pro práva dítěte. Vyjadřuje znepokojení, že v souvislosti s oživením po krizi COVID-19 vzroste potřeba boje proti dětské chudobě a že tato chudoba bude mít stále větší dopad na děti jako nejzranitelnější skupinu mezi nejvíce znevýhodněnými, a naléhavě požaduje, aby byla strategie EU doplněna o komplexní strategii boje proti chudobě, včetně opatření k zajištění důstojného a dostupného bydlení a řešení problému bezdomovectví. Připomíná, že každá strategie zaměřená na vymýcení dětské chudoby musí zohledňovat realitu rodičovství samoživitelů a rodin s mnoha dětmi, jelikož domácnosti samoživitelů a domácnosti s mnoha dětmi patří mezi ohrožené skupiny.

Zorgvuldigheidsplicht en verantwoordingsplicht voor ondernemingen (A9-0018/2021 - Lara Wolters) CS

10-03-2021
Schriftelijke stemverklaringen

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2021 obsahující doporučení Komisi k náležité péči a odpovědnosti podniků jsem v hlasování podpořila. Obávám se, že dobrovolné normy v oblasti náležité péče mají svá omezení a nedosáhly významného pokroku, pokud jde o prevenci poškozování lidských práv a životního prostředí a umožňování přístupu ke spravedlnosti. Věřím, že by Unie měla bezodkladně přijmout závazné požadavky pro podniky, aby zjišťovaly, posuzovaly, ukončily, zmírňovaly, sledovaly, sdělovaly, řešily a napravovaly potenciální nebo skutečné nepříznivé dopady na lidská práva, životní prostředí a řádnou správu ve svých hodnotových řetězcích, předcházely jim a nesly za ně odpovědnost. Jsem přesvědčena, že by tento krok byl přínosný pro zúčastněné strany i pro podniky, pokud jde o harmonizaci, právní jistotu, rovné podmínky a zmírňování nespravedlivých konkurenčních výhod třetích zemí, jež plynou z nižších standardů ochrany i ze sociálního a environmentálního dumpingu v oblasti mezinárodního obchodu.
Text také zdůrazňuje, že malé a střední podniky se kvůli pandemii COVID-19 nacházejí v obtížné situaci a že klíčovými cíli Unie je poskytovat jim podporu, že podniky jsou povinny dodržovat lidská práva a respektovat životní prostředí, že je odpovědností států a vlád lidská práva a životní prostředí chránit a tato odpovědnost by neměla být přenášena na soukromé subjekty.

Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

op EP NEWSHUB

Looking forward to tomorrow's debate organised by @Left_EU "How safe is AI? Red lines for protecting our fundamental rights" on the importance of limits to AI. Register so you hear input from excellent organisation such as @edri @beuc @etuc_ces @accessnow. https://t.co/C1kaQcGlh2 

Isabel Díaz Ayuso declared during interview that "when they call you a fascist, you know you are doing well. You are on the good side of history". I was happy to support @ManuPineda and @sirarego declaration condemning this appalling and absolutely wrong statement. ¡No pasarán! https://t.co/gdex2MfPdi 

The EU is the second world’s largest importers of tropical #deforestation. How can we implement Paris Agreement and SDG's if we are such a massive part of this issue? I agree there is urgent need for strong and effective laws to address the EU’s global environmental footprint. https://t.co/hRRjFhAFkT 

Contact

Bruxelles

Strasbourg