Please fill this field
Kateřina KONEČNÁ Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

Linkse Fractie in het Europees Parlement - GUE/NGL

Lid

Tsjechië - Komunistická strana Čech a Moravy (Tsjechië)

Geboortedatum : , Nový Jičín

Opinions - as shadow rapporteur Kateřina KONEČNÁ

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake “De digitale toekomst van Europa vormgeven: belemmeringen voor de werking van de digitale eengemaakte markt wegnemen en het gebruik van AI voor Europese consumenten verbeteren”

01-03-2021 TRAN_AD(2021)660188 PE660.188v02-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

ADVIES inzake het mededingingsbeleid – jaarverslag 2020

24-02-2021 IMCO_AD(2021)660385 PE660.385v02-00 IMCO
Andrus ANSIP

advies inzake richtsnoeren voor de begroting 2022 – Afdeling III

23-02-2021 IMCO_AL(2021)681074 PE681.074v01-00 IMCO
Eugen JURZYCA

ADVIES inzake de gevolgen van de EU-regelgeving voor het vrije verkeer van werknemers en diensten: arbeidsmobiliteit binnen de EU als instrument om de behoeften van en vaardigheden voor de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen

11-01-2021 IMCO_AD(2021)657157 PE657.157v02-00 IMCO
Morten LØKKEGAARD

ADVIES inzake een nieuwe strategie voor Europese kmo’s

30-09-2020 IMCO_AD(2020)653798 PE653.798v02-00 IMCO
Liesje SCHREINEMACHER

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie inzake het kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën

08-09-2020 TRAN_AD(2020)646983 PE646.983v04-00 TRAN
Valter FLEGO

ADVIES inzake een nieuwe industriestrategie voor Europa

03-09-2020 IMCO_AD(2020)652383 PE652.383v02-00 IMCO
Adam BIELAN

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie inzake het civielrechtelijk aansprakelijkheidsstelsel voor artificiële intelligentie

15-07-2020 TRAN_AD(2020)646911 PE646.911v02-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

ADVIES over artificiële intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en toepassing van het internationaal recht, voor zover dit van toepassing is op de EU, op het gebied van civiel en militair gebruik en staatsgezag buiten de werkingssfeer van het strafrecht

15-07-2020 TRAN_AD(2020)646912 PE646.912v02-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie inzake het kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648496 PE648.496v02-00 IMCO
Alexandra GEESE

Contact

Bruxelles

Strasbourg