John
ATTARD-MONTALTO

Parlementaire vraag/vragen - 7de zittingsperiode John ATTARD-MONTALTO

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Birds Directive EN

23-07-2012 P-007355/2012 Commissie

Negentiende Top EU-Japan

10-01-2011 E-000068/2011 Commissie