Ole
CHRISTENSEN

Schriftelijke vragen - 8e zittingsperiode Ole CHRISTENSEN

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Fisheries control EN

28-02-2018 P-001271/2018 Commissie

Homeless EU citizens EN

24-10-2017 E-006611/2017 Commissie