Please fill this field
Ole CHRISTENSEN Ole CHRISTENSEN
Ole CHRISTENSEN
Denemarken

Geboortedatum : , Pandrup

6de zittingsperiode Ole CHRISTENSEN

Fracties

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Socialdemokratiet (Denemarken)

Leden

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Roemenië
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met India

Plaatsvervanger

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 23-10-2006 / 14-01-2007 : Commissie visserij
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie visserij
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie internationale handel
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie visserij
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Stemverklaringen

26-03-2009 P6_CRE(2009)03-26(5)

Stemverklaringen

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

Stemverklaringen (voortzetting)

13-01-2009 P6_CRE(2009)01-13(9)

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake Beter wetgeven 2005: toepassing van het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel – 13e jaarverslag

09-05-2007 EMPL_AD(2007)386658 PE 386.658v02-00 EMPL
Ole CHRISTENSEN

ADVIES inzake het minimaliseren van administratieve kosten opgelegd door de wetgeving

07-03-2006 EMPL_AD(2006)362672 PE 362.672v02-00 EMPL
Ole CHRISTENSEN

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Presentielijst

Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.