Roselyne
BACHELOT-NARQUIN

Advies als rapporteur - 6de zittingsperiode Roselyne BACHELOT-NARQUIN

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

22-04-2005 EMPL_AD(2005)353395 PE 353.395v02-00 EMPL
Roselyne BACHELOT-NARQUIN