Milan
CABRNOCH

Advies als rapporteur - 7de zittingsperiode Milan CABRNOCH

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden

11-12-2012 EMPL_AD(2012)496461 PE496.461v02-00 EMPL
Milan CABRNOCH

ADVIES over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

29-09-2011 EMPL_AD(2011)467172 PE467.172v02-00 EMPL
Milan CABRNOCH