Please fill this field
Gerard BATTEN Gerard BATTEN
Gerard BATTEN
Verenigd Koninkrijk

Geboortedatum : , London

6de zittingsperiode Gerard BATTEN

Fracties

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fractie Onafhankelijkheid/Democratie - Lid

National parties

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : UK Independence Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Subcommissie veiligheid en defensie
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Subcommissie veiligheid en defensie
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Subcommissie veiligheid en defensie

Plaatsvervanger

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie buitenlandse zaken
  • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Tijdelijke Commissie verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie buitenlandse zaken
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie buitenlandse zaken

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Stemmingen

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(6)

Nieuwe overeenkomst EU-Rusland (debat)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(12)

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Presentielijst

Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.