Please fill this field
Roberta Alma ANASTASE Roberta Alma ANASTASE
Roberta Alma ANASTASE
Roemenië

Geboortedatum : , Ploieşti

6de zittingsperiode Roberta Alma ANASTASE

Fracties

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Waarnemer
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid

National parties

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Democrat (Roemenië)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Democrat (Roemenië)
 • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Democrat (Roemenië)
 • 08-04-2008 / 18-12-2008 : Partidul Democrat-Liberal (Roemenië)

Ondervoorzitter

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 10-12-2007 / 09-01-2008 : Subcommissie veiligheid en defensie

Leden

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Golfstaten, inclusief Jemen
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Commissie buitenlandse zaken
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Delegatie voor de betrekkingen met de Golfstaten, inclusief Jemen
 • 10-01-2008 / 13-01-2008 : Subcommissie veiligheid en defensie

Plaatsvervanger

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Subcommissie mensenrechten
 • 09-02-2007 / 09-12-2007 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Subcommissie mensenrechten
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië
 • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Commissie cultuur en onderwijs

Waarnemer

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Commissie buitenlandse zaken

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over uitzending van televisieprogramma's met gewelddadige inhoud op tijdstippen waarop kinderen kijken

30-01-2008 P6_DCL(2008)0009 Vervallen
Rareș-Lucian NICULESCU Monica Maria IACOB-RIDZI MARIAN ZLOTEA Roberta Alma ANASTASE Maria PETRE
Datum bekendmaking : 30-01-2008
Vervaldatum : 08-05-2008
Aantal ondertekenaars : 111 - 08-05-2008

Schriftelijke verklaring over de doodstraf in Wit-Rusland

09-07-2007 P6_DCL(2007)0067 Vervallen
Justas Vincas PALECKIS Roberta Alma ANASTASE Marco CAPPATO Hélène FLAUTRE Luisa MORGANTINI
Datum bekendmaking : 09-07-2007
Vervaldatum : 15-11-2007
Aantal ondertekenaars : 136 - 15-11-2007

Presentielijst

Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.