Please fill this field
Corina CREȚU Corina CREȚU
Corina CREȚU

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Roemenië - PRO Romania (Roemenië)

Geboortedatum : , Bucureşti

6de zittingsperiode Corina CREȚU

Fracties

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Waarnemer
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Social Democrat (Roemenië)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Social Democrat (Roemenië)
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Partidul Social Democrat (Roemenië)

Leden

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Plaatsvervanger

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Moldavië
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Moldavië

Waarnemer

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Commissie economische en monetaire zaken

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Vrouwenrechten in Afghanistan

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.1)

Situatie in de Republiek Moldavië (debat)

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(15)

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over maatregelen om een einde te maken aan de xenofobische, racistische en discriminerende acties ten aanzien van Roemenen in Italië

23-03-2009 P6_DCL(2009)0040 Vervallen
Daciana Octavia SÂRBU Corina CREȚU Ioan Mircea PAŞCU
Datum bekendmaking : 23-03-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 30 - 08-05-2009

Schriftelijke verklaring over de ongegronde onteigening van een aantal Roemeense burgers met behulp van een onjuiste wettelijke regeling inzake eigendom

12-01-2009 P6_DCL(2009)0002 Vervallen
Victor BOŞTINARU Daciana Octavia SÂRBU Adrian SEVERIN Corina CREȚU
Datum bekendmaking : 12-01-2009
Vervaldatum : 14-04-2009
Aantal ondertekenaars : 21 - 15-04-2009

Schriftelijke verklaring over vrouwenhandel voor het doel van prostitutie in de Europese Unie

10-03-2008 P6_DCL(2008)0018 Vervallen
Corina CREȚU Gabriela CREȚU Mary HONEYBALL Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ Elena VALENCIANO
Datum bekendmaking : 10-03-2008
Vervaldatum : 19-06-2008
Aantal ondertekenaars : 189 - 19-06-2008

Presentielijst

Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.

Contact

Bruxelles

Strasbourg