Please fill this field
Corina CREȚU Corina CREȚU
Corina CREȚU

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Roemenië - PRO Romania (Roemenië)

Geboortedatum : , Bucureşti

Advies als rapporteur Corina CREȚU

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht

12-10-2020 REGI_AD(2020)658720 PE658.720v01-00 REGI
Corina CREȚU

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

26-09-2019 CONT_AD(2019)639783 PE639.783v03-00 CONT
Corina CREȚU

Contact

Bruxelles

Strasbourg