Please fill this field
Marco CAMPOMENOSI Marco CAMPOMENOSI
Marco CAMPOMENOSI

Fractie Identiteit en Democratie

Lid

Italië - Lega (Italië)

Geboortedatum : , GENOVA

Opinions - as shadow rapporteur Marco CAMPOMENOSI

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het nieuwe actieplan voor de circulaire economie

12-11-2020 INTA_AD(2020)653833 PE653.833v02-00 INTA
Svenja HAHN

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht

05-11-2020 TRAN_AD(2020)653990 PE653.990v03-00 TRAN
Roberts ZĪLE

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021

08-10-2020 TRAN_AD(2020)654050 PE654.050v03-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de wet inzake digitale diensten: de werking van de eengemaakte markt verbeteren

04-09-2020 TRAN_AD(2020)648502 PE648.502v03-00 TRAN
Josianne CUTAJAR

ADVIES inzake de intellectuele-eigendomsrechten voor de ontwikkeling van technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie

13-07-2020 TRAN_AD(2020)648605 PE648.605v03-00 TRAN
Andor DELI

ADVIES met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de wet inzake digitale diensten: de bepalingen van het handelsrecht en het burgerlijk recht aanpassen voor commerciële entiteiten die online actief zijn

09-07-2020 IMCO_AD(2020)648645 PE648.645v02-00 IMCO
Dita CHARANZOVÁ

ADVIES inzake de intellectuele-eigendomsrechten voor de ontwikkeling van technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648600 PE648.600v02-00 IMCO
Adam BIELAN

Advies inzake richtsnoeren voor de begroting 2021 – Afdeling III

25-03-2020 TRAN_AL(2020)648607 PE648.607v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

Contact

Bruxelles

Strasbourg