Please fill this field
Cristian-Silviu BUŞOI Cristian-Silviu BUŞOI
Cristian-Silviu BUŞOI

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Roemenië - Partidul Naţional Liberal (Roemenië)

Geboortedatum : , Drobeta Turnu-Severin

Home Cristian-Silviu BUŞOI

Voorzitter

ITRE
Commissie industrie, onderzoek en energie

Lid

CPCO
Conferentie van commissievoorzitters
DASE
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)

Plaatsvervanger

ECON
Commissie economische en monetaire zaken
ENVI
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
DARP
Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland

Laatste activiteiten

EU-strategie voor de veiligheidsunie (B9-0421/2020) RO

17-12-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Strategia UE privind o uniune a securității se concentrează asupra domeniilor prioritare în care Uniunea Europeana își poate aduce contribuția pentru a sprijini statele membre pentru consolidarea securității tuturor celor care trăiesc în Europa. Măsurile din cadrul Strategiei privind o uniune a securității trebuie să fie suficient de flexibile pentru a reacționa in circumstanțele în continuă schimbare și pentru a face față organizațiilor criminale care își schimbă modul de operare. Terorismul, indiferent de natura sa, are ca scop să amenințe societățile democratice din Europa și este îndreptat împotriva valorilor europene. De aceea, trebuie avute în vedere măsuri și acțiuni privind coordonarea, intensificarea cooperării la nivel național, regional și internațional și schimbul de informații între autoritățile competente ale statelor membre cu privire la finanțarea terorismului, la contracararea radicalizării offline și online, la prevenție și educație, la lupta împotriva discursului urii, rasismului și intoleranței și la oferirea de protecție, asistență și sprijin pentru victimele terorismului.
Salut Strategia Uniunii de Securitate a UE, care trebuie să se bazeze pe valorile europene, principiile democrației și ale statului de drept.

Verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 (A9-0260/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques) RO

16-12-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Consider binevenită aprobarea următorului cadru financiar multianual, respectiv bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, astfel încât sprijinul UE să poată ajunge la cetățeni de la începutul anului viitor. Astfel, se acordă suplimentări semnificative, în valoare de 15 miliarde euro, pentru principalele programe ale UE, cum ar fi EU4Health (sănătate), Orizont (cercetare), Erasmus+ (educaţie) în beneficiul cetăţenilor UE. Această creștere este rezultatul eforturilor de negociere ale Parlamentului de a stimula 10 programe emblematice ale UE în următorii șapte ani pentru a proteja mai bine cetățenii în contextul pandemei de COVID-19, pentru a oferi oportunități generației următoare și pentru a conserva valorile europene. Mă bucură în mod special faptul că se acordă o sumă importantă pachetului financiar pentru EU4Health, că se asigură echivalentul unui an suplimentar de finanțare pentru Erasmus+ și că finanțarea cercetării va continua să crească.
Este un pas extrem de important care permite Uniunii Europene să furnizeze o finanțare fără precedent în următorii ani pentru a sprijini recuperarea din pandemia COVID-19 și prioritățile pe termen lung ale Uniunii în diferite domenii cheie.

Contact

Bruxelles

Strasbourg