Emmanouil
ANGELAKAS

Parlementaire vraag/vragen - 6de zittingsperiode Emmanouil ANGELAKAS

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Evaluatie van het zesde kaderprogramma

25-03-2009 E-2279/2009 Commissie

Steun aan Europese bedrijfstakken

06-03-2009 E-1675/2009 Commissie

Uitgifte euro-obligaties

03-03-2009 P-1562/2009 Commissie

Met dioxine besmet Iers varkensvlees

09-12-2008 P-6751/2008 Commissie

Opening gesloten beroepen

02-12-2008 H-0983/2008 Commissie

Exploitatie van stamcelbanken in de EU

25-11-2008 E-6508/2008 Commissie

Opening van ΕΜΕΑ- en ESFA-kantoren in China

25-11-2008 E-6507/2008 Commissie