Emmanouil
ANGELAKAS

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) - 6de zittingsperiode Emmanouil ANGELAKAS

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het uitroepen van 2011 tot het Europees jaar van de vrijwilligers

09-04-2008 P6_DCL(2008)0030 Aangenomen
Marian HARKIN Gisela KALLENBACH Emmanouil ANGELAKAS Mieczysław Edmund JANOWSKI Joel HASSE FERREIRA
Datum bekendmaking : 09-04-2008
Vervaldatum : 15-07-2008
Datum van aanneming : 02-09-2008
Ondertekenaars : P6_TA(2008)0389
Aantal ondertekenaars : 454 - 10-07-2008