Victor
BOŞTINARU

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) - 8e zittingsperiode Victor BOŞTINARU

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de aanleg van de Via Carpathia, de strategische transportroute door de oostelijke regio's van de EU

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Vervallen
Tomasz Piotr PORĘBA Victor BOŞTINARU Miroslav MIKOLÁŠIK Edward CZESAK Ashley FOX Ryszard Antoni LEGUTKO Andrew LEWER Branislav ŠKRIPEK Evžen TOŠENOVSKÝ Jana ŽITŇANSKÁ
Datum bekendmaking : 07-03-2016
Vervaldatum : 07-06-2016
Aantal ondertekenaars : 61 - 08-06-2016

Schriftelijke verklaring over de Karpatenregio in de EU

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Vervallen
Tomasz Piotr PORĘBA Miroslav MIKOLÁŠIK Victor BOŞTINARU Edward CZESAK Ashley FOX Ryszard Antoni LEGUTKO Andrew LEWER Branislav ŠKRIPEK Evžen TOŠENOVSKÝ Jana ŽITŇANSKÁ
Datum bekendmaking : 14-12-2015
Vervaldatum : 14-03-2016
Aantal ondertekenaars : 47 - 15-03-2016

Schriftelijke verklaring over een doeltreffendere en beter gecoördineerde tenuitvoerlegging van de macroregionale strategieën van de EU

27-04-2015 P8_DCL(2015)0016 Vervallen
Zigmantas BALČYTIS Adam GIEREK Tunne KELAM Krišjānis KARIŅŠ Bogusław LIBERADZKI Liisa JAAKONSAARI Roberts ZĪLE Marju LAURISTIN Victor BOŞTINARU Viorica DĂNCILĂ
Datum bekendmaking : 27-04-2015
Vervaldatum : 27-07-2015
Aantal ondertekenaars : 79 - 28-07-2015