Veuillez remplir ce champ
Victor BOŞTINARU Victor BOŞTINARU
Victor BOŞTINARU
Roemenië

Geboortedatum : , Valea Mare

6de zittingsperiode Victor BOŞTINARU

Fracties

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Partidul Social Democrat (Roemenië)

Leden

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Commissie regionale ontwikkeling
  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Commissie verzoekschriften
  • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Zuidoost-Europa

Plaatsvervanger

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Commissie cultuur en onderwijs
  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de oprichting van een werkgroep met het oog op de uitwerking en tenuitvoerlegging van een strategie voor het Donau-gebied

23-03-2009 P6_DCL(2009)0036 Vervallen
Victor BOŞTINARU Daciana Octavia SÂRBU
Datum bekendmaking : 23-03-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 40 - 08-05-2009

Schriftelijke verklaring over de ongegronde onteigening van een aantal Roemeense burgers met behulp van een onjuiste wettelijke regeling inzake eigendom

12-01-2009 P6_DCL(2009)0002 Vervallen
Victor BOŞTINARU Daciana Octavia SÂRBU Adrian SEVERIN Corina CREȚU
Datum bekendmaking : 12-01-2009
Vervaldatum : 14-04-2009
Aantal ondertekenaars : 21 - 15-04-2009

Presentielijst

Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.