Frédérique RIES
Frédérique RIES

Fractie Renew Europe

Ondervoorzitter

België - Mouvement Réformateur (België)

Geboortedatum : , Balen-Wezel

6de zittingsperiode Frédérique RIES

Fracties

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie - Lid
 • 27-02-2006 / 13-07-2009 : Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie - Lid van het bureau

National parties

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Mouvement Réformateur (België)

Leden

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Subcommissie mensenrechten
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Subcommissie mensenrechten
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Subcommissie mensenrechten
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël

Plaatsvervanger

 • 30-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie buitenlandse zaken
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andes-Gemeenschap
 • 26-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur

Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het ontwerp voor een verordening van de Raad tot invoering van een instrument voor hulp op het gebied van nucleaire veiligheid en beveiliging

11-10-2006 ENVI_AD(2006)376781 PE376.781v02-00 ENVI
Frédérique RIES

ADVIES inzake het lanceren van een debat over een communautaire aanpak van milieu-etiketteringsprogramma's voor visserijproducten

26-04-2006 ENVI_AD(2006)368005 PE368.005v02-00 ENVI
Frédérique RIES

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over het houden van alle plenaire vergaderingen van het Europees Parlement in Brussel

22-09-2008 P6_DCL(2008)0075 Vervallen
Alexander Nuno PICKART ALVARO Frédérique RIES Piia-Noora KAUPPI Catherine STIHLER Helga TRÜPEL
Datum bekendmaking : 22-09-2008
Vervaldatum : 15-01-2009
Aantal ondertekenaars : 286 - 16-01-2009

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over de vervolging van de baha'i in Iran

31-01-2007 P6_DCL(2007)0008 Vervallen
Jo LEINEN Frédérique RIES Erik MEIJER Bernat JOAN i MARÍ
Datum bekendmaking : 31-01-2007
Vervaldatum : 30-04-2007
Aantal ondertekenaars : 264 - 30-04-2007

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over hepatitis C

29-11-2006 P6_DCL(2006)0087 Aangenomen
Jolanta DIČKUTĖ Stephen HUGHES Frédérique RIES John BOWIS Thomas ULMER
Datum bekendmaking : 29-11-2006
Vervaldatum : 15-03-2007
Datum van aanneming : 29-03-2007
Ondertekenaars : P6_TA(2007)0102
Aantal ondertekenaars : 470 - 15-03-2007

Presentielijst

Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
06M121
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02098
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex