Please fill this field
Hélène FLAUTRE Hélène FLAUTRE
Hélène FLAUTRE
Frankrijk

Geboortedatum : , Bapaume

5de zittingsperiode Hélène FLAUTRE

Fracties

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Les Verts-Europe-Ecologie (Frankrijk)

Ondervoorzitter

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb

Leden

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb

Plaatsvervanger

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
 • 16-12-1999 / 14-01-2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid
 • 07-02-2002 / 30-10-2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 08-04-2003 / 19-07-2004 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme

all-activities

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128