Carlo
FATUZZO

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) - 6de zittingsperiode Carlo FATUZZO

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over gelijke toegang tot de publieke omroep en pluriformiteit van de politieke informatie in Italië

12-12-2005 P6_DCL(2005)0081 Vervallen
Luca ROMAGNOLI Carlo FATUZZO Marco PANNELLA
Datum bekendmaking : 12-12-2005
Vervaldatum : 12-03-2006
Aantal ondertekenaars : 29 - 12-03-2006