Please fill this field
Gianni PITTELLA Gianni PITTELLA
Gianni PITTELLA
Italië

Geboortedatum : , Lauria (PZ)

8e zittingsperiode Gianni PITTELLA

Fracties

  • 01-07-2014 / 19-03-2018 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Voorzitter
  • 20-03-2018 / 22-03-2018 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties

  • 01-07-2014 / 22-03-2018 : Partito Democratico (Italië)

Leden

  • 01-07-2014 / 19-03-2018 : Conferentie van voorzitters
  • 14-07-2014 / 22-03-2018 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Plaatsvervanger

  • 08-07-2014 / 24-11-2015 : Commissie visserij
  • 11-09-2014 / 22-03-2018 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap
  • 25-11-2015 / 18-01-2017 : Begrotingscommissie

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement

Bijdragen aan plenaire debatten

Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Ontwerpresolutie(s)

Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over chronische niet-kankerpijn bij personen ouder dan 65

12-09-2016 P8_DCL(2016)0065 Vervallen
Giovanni LA VIA Elisabetta GARDINI Françoise GROSSETÊTE Gianni PITTELLA Cristian-Silviu BUŞOI Alessandra MUSSOLINI Ian DUNCAN Francisco de Paula GAMBUS MILLET Santiago FISAS AYXELÀ Remo SERNAGIOTTO Mercedes BRESSO Pavel POC
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 136 - 13-12-2016

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.