Ole
ANDREASEN

Ontwerpresolutie(s) - 5de zittingsperiode Ole ANDREASEN

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

MOTION FOR A RESOLUTION on the observer status of Taiwan in the 56th WHA EN

12-05-2003 B5-0240/2003

MOTION FOR A RESOLUTION on the famine in North Korea EN

13-01-2003 B5-0043/2003