Please fill this field
Lara WOLTERS Lara WOLTERS
Lara WOLTERS

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

Lid

Nederland - Partij van de Arbeid (Nederland)

Geboortedatum : , AMSTERDAM

Home Lara WOLTERS

Lid

CONT
Commissie begrotingscontrole
JURI
Commissie juridische zaken
D-CN
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

Plaatsvervanger

CULT
Commissie cultuur en onderwijs
D-US
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Laatste activiteiten

Specifieke maatregelen met het oog op uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19

17-04-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Vandaag heb ik vóór het investeringsinitiatief coronavirusrespons plus gestemd.
Europa heeft te maken met een gezondheidscrisis van ongekende omvang. Het is nog lastig in te schatten hoe lang deze crisis gaat duren en hoe het virus zich verder verspreidt. We leven allemaal in tijden van grote onzekerheid. De gevolgen zullen in ieder geval desastreus zijn, zowel voor de volksgezondheid als voor de economie. Lidstaten hebben daarom op korte termijn behoefte aan liquide middelen, om medische producten, krediet voor het midden- en kleinbedrijf en maatregelen op de arbeidsmarkt te kunnen financieren.
Door CRII+ kunnen lidstaten hun cohesiefondsen voor deze doeleinden inzetten. Hiervoor is een hoge mate van flexibiliteit in de bestedingsvoorwaarden nodig. Lidstaten mogen (tijdelijk in verband met de coronacrisis) volledige medefinanciering aanvragen en schuiven met geld tussen de verschillende fondsen en regio’s. Hierdoor kunnen lidstaten het geld op korte termijn gericht inzetten in de gebieden die het hardst zijn getroffen door het virus.

Invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis

17-04-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Mensen moeten centraal staan in de strijd tegen het coronavirus en de gevolgen daarvan. Dat vindt de PvdA terug in deze resolutie. Mede daarom stemmen wij voor.
Maar er is meer. Het Parlement heeft vastgelegd dat het geld dat vrijkomt ten goede moet komen aan diverse sectoren, bevolkingsgroepen en regio’s, inclusief de overzeese Koninkrijksdelen. De lijn van de PvdA dat steunmaatregelen niet mogen worden gebruikt voor bonussen of betaling van dividend aan aandeelhouders is overgenomen. Daarentegen komt er juist financiële steun voor werknemers die gedeeltelijk werkloos raken en blijft de Green Deal prioriteit. Ook staan wij samen sterker bij het produceren en verspreiden van medische apparatuur, vaccins en medicijnen.
Het is essentieel dat landen erkennen dat zij in deze crisis afhankelijk zijn van elkaar: daarom ondersteunen wij voorstellen, zoals de herstelobligaties. Ook hebben wij gezien dat lidstaten zoals Hongarije deze crisis aanwenden om de democratie uit te hollen. Voor ons is dat volstrekt onacceptabel. Wij zijn verheugd dat schuldenverlichting voor ontwikkelingslanden onderdeel is van deze resolutie.
Tot slot is er nadrukkelijk aandacht voor de meest kwetsbaren, zoals vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van geweld. Zij verdienen altijd onze steun, crisis of niet.

Lara WOLTERS
Lara WOLTERS

op EP NEWSHUB

RT @OxfamEU: COVID-19 disrupts our supply chains & takes the greatest toll on the people who produce the food we eat. It's time for a system overhaul: we need mandatory 🇪🇺 EU #bizhumanrights due diligence laws for a #justrecovery. Join the discussion! https://t.co/msNNU2HG7E  https://t.co/roiMVE48uN 

Morgen om 13.00: gesprek met New York Times journalist @mattapuzzo, die onderzoek deed naar fraude met Europese landbouwsubsidies, en Rekenkamerlid @BrenninkmeijerA 👇 https://t.co/JQfpH0iP8a  https://t.co/L87HwrcPud 

Terecht oproep: https://t.co/gkZVClsGkp . Eerder sprak ik hier ook over met @Dolfjansen 👇 https://t.co/btYC22Pe9E 

Contact

Bruxelles

Strasbourg