Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ : Home 

Lid 

Begrotingscommissie 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Commissie interne markt en consumentenbescherming 
Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest 

Contact