Please fill this field
Jan HUITEMA Jan HUITEMA
Jan HUITEMA

Fractie Renew Europe

Lid

Nederland - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nederland)

Geboortedatum : , Makkinga

9e zittingsperiode Jan HUITEMA

Fracties

  • 02-07-2019 ... : Fractie Renew Europe - Lid

National parties

  • 02-07-2019 ... : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nederland)

Leden

  • 02-07-2019 ... : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 02-07-2019 ... : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
  • 20-01-2021 / 07-02-2021 : Commissie visserij

Plaatsvervanger

  • 02-07-2019 / 19-01-2021 : Commissie visserij
  • 02-07-2019 ... : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 02-07-2019 ... : Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië
  • 08-02-2021 ... : Commissie visserij

Contact

Bruxelles

Strasbourg